MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İŞBU SÖZLEŞME AŞAĞIDAKİ TARAFLAR ARASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN HÜKÜM VE ŞARTLAR ÇERÇEVESİNDE İMZALANMIŞTIR. 
A.‘ALICI’ ; (SÖZLEŞMEDE BUNDAN SONRA "ALICI" OLARAK ANILACAKTIR)
 
B.‘SATICI’ ; (SÖZLEŞMEDE BUNDAN SONRA "SATICI" OLARAK ANILACAKTIR)
AD- SOYAD:
ADRES: 
İŞ BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE ALICI, SÖZLEŞME KONUSU SİPARİŞİ ONAYLADIĞI TAKDİRDE SİPARİŞ KONUSU BEDELİ VE VARSA KARGO ÜCRETİ, VERGİ GİBİ BELİRTİLEN EK ÜCRETLERİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRECEĞİNİ VE BU KONUDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ PEŞİNEN KABUL EDER.
2.TANIMLAR
İŞBU SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA VE YORUMLANMASINDA AŞAĞIDA YAZILI TERİMLER KARŞILARINDAKİ YAZILI AÇIKLAMALARI İFADE EDECEKLERDİR.
BAKAN: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI’NI,
BAKANLIK: GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI’NI,
KANUN: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’U,
YÖNETMELİK: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ’Nİ (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: BİR ÜCRET VEYA MENFAAT KARŞILIĞINDA YAPILAN YA DA YAPILMASI TAAHHÜT EDİLEN MAL SAĞLAMA DIŞINDAKİ HER TÜRLÜ TÜKETİCİ İŞLEMİNİN KONUSUNU ,
SATICI: TİCARİ VEYA MESLEKİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜKETİCİYE MAL SUNAN VEYA MAL SUNAN ADINA VEYA HESABINA HAREKET EDEN ŞİRKETİ,
ALICI: BİR MAL VEYA HİZMETİ TİCARİ VEYA MESLEKİ OLMAYAN AMAÇLARLA EDİNEN, KULLANAN VEYA YARARLANAN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİYİ,
SİTE: SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİNİ,
SİPARİŞ VEREN: BİR MAL VEYA HİZMETİ SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN TALEP EDEN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİYİ,
TARAFLAR: SATICI VE ALICI’YI,
SÖZLEŞME: SATICI VE ALICI ARASINDA AKDEDİLEN İŞBU SÖZLEŞMEYİ,
MAL: ALIŞVERİŞE KONU OLAN TAŞINIR EŞYAYI VE ELEKTRONİK ORTAMDA KULLANILMAK ÜZERE HAZIRLANAN YAZILIM, SES, GÖRÜNTÜ VE BENZERİ GAYRİ MADDİ MALLARI İFADE EDER.
3.KONU
İŞBU SÖZLEŞME, ALICI’NIN, SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA SİPARİŞİNİ VERDİĞİ AŞAĞIDA NİTELİKLERİ VE SATIŞ FİYATI BELİRTİLEN ÜRÜNÜN SATIŞI VE TESLİMİ İLE İLGİLİ OLARAK 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DÜZENLER.
LİSTELENEN VE SİTEDE İLAN EDİLEN FİYATLAR SATIŞ FİYATIDIR. İLAN EDİLEN FİYATLAR VE VAATLER GÜNCELLEME YAPILANA VE DEĞİŞTİRİLENE KADAR GEÇERLİDİR. SÜRELİ OLARAK İLAN EDİLEN FİYATLAR İSE BELİRTİLEN SÜRE SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.
4. SATICI BİLGİLERİ
ÜNVANI
ADRES
TELEFON
FAKS
EPOSTA
5. ALICI BİLGİLERİ
TESLİM EDİLECEK KİŞİ
TESLİMAT ADRESİ
TELEFON
FAKS
EPOSTA/KULLANICI ADI
6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
AD/SOYAD/UNVAN
ADRES
TELEFON
FAKS
EPOSTA/KULLANICI ADI
7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. MALIN /ÜRÜN/ÜRÜNLERİN/ HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ (TÜRÜ, MİKTARI, MARKA/MODELİ, RENGİ, ADEDİ) SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMAKTADIR. SATICI TARAFINDAN KAMPANYA DÜZENLENMİŞ İSE İLGİLİ ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİNİ KAMPANYA SÜRESİNCE İNCELEYEBİLİRSİNİZ. KAMPANYA TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
7.2. LİSTELENEN VE SİTEDE İLAN EDİLEN FİYATLAR SATIŞ FİYATIDIR. İLAN EDİLEN FİYATLAR VE VAATLER GÜNCELLEME YAPILANA VE DEĞİŞTİRİLENE KADAR GEÇERLİDİR. SÜRELİ OLARAK İLAN EDİLEN FİYATLAR İSE BELİRTİLEN SÜRE SONUNA KADAR GEÇERLİDİR.
7.3. SÖZLEŞME KONUSU MAL YA DA HİZMETİN TÜM VERGİLER DÂHİL SATIŞ FİYATI AŞAĞIDA GÖSTERİLMİŞTİR.
 
ÜRÜN AÇIKLAMASIADETBİRİM FİYATIARA TOPLAM
(KDV DAHİL)
KARGO TUTARI
TOPLAM :
 
ÖDEME ŞEKLİ VE PLANI
TESLİMAT ADRESİ
TESLİM EDİLECEK KİŞİ
FATURA ADRESİ
SİPARİŞ TARİHİ
TESLİMAT TARİHİ
TESLİM ŞEKLİ
 
7.4.  ÜRÜN SEVKİYAT MASRAFI OLAN KARGO ÜCRETİ ALICI TARAFINDAN ÖDENECEKTİR.
8. FATURA BİLGİLERİ
AD/SOYAD/UNVAN
ADRES
TELEFON
FAKS
EPOSTA/KULLANICI ADI
FATURA TESLİM : FATURA SİPARİŞ TESLİMATI SIRASINDA FATURA ADRESİNE SİPARİŞ İLE BİRLİKTE 
TESLİM EDİLECEKTİR.
 
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİNDE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE ÖDEME ŞEKLİ İLE TESLİMATA İLİŞKİN ÖN BİLGİLERİ OKUYUP, BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU, ELEKTRONİK ORTAMDA GEREKLİ TEYİDİ VERDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ALICI’NIN; ÖN BİLGİLENDİRMEYİ ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİT ETMESİ, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINDAN EVVEL, SATICI TARAFINDAN ALICI' YA VERİLMESİ GEREKEN ADRESİ, SİPARİŞİ VERİLEN ÜRÜNLERE AİT TEMEL ÖZELLİKLERİ, ÜRÜNLERİN VERGİLER DÂHİL FİYATINI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİNİ DE DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK EDİNDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.
9.2. SÖZLEŞME KONUSU HER BİR ÜRÜN, 30 GÜNLÜK YASAL SÜREYİ AŞMAMAK KAYDI İLE ALICI' NIN YERLEŞİM YERİ UZAKLIĞINA BAĞLI OLARAK İNTERNET SİTESİNDEKİ ÖN BİLGİLER KISMINDA BELİRTİLEN SÜRE ZARFINDA ALICI VEYA ALICI’NIN GÖSTERDİĞİ ADRESTEKİ KİŞİ VE/VEYA KURULUŞA TESLİM EDİLİR. BU SÜRE İÇİNDE ÜRÜNÜN ALICI’YA TESLİM EDİLEMEMESİ DURUMUNDA, ALICI’NIN SÖZLEŞMEYİ FESHETME HAKKI SAKLIDIR. 
9.3. SATICI, SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ EKSİKSİZ, SİPARİŞTE BELİRTİLEN NİTELİKLERE UYGUN VE VARSA GARANTİ BELGELERİ, KULLANIM KILAVUZLARI İŞİN GEREĞİ OLAN BİLGİ VE BELGELER İLE TESLİM ETMEYİ, HER TÜRLÜ AYIPTAN ARÎ OLARAK YASAL MEVZUAT GEREKLERİNE GÖRE SAĞLAM, STANDARTLARA UYGUN BİR ŞEKİLDE İŞİ DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK ESASLARI DÂHİLİNDE İFA ETMEYİ, HİZMET KALİTESİNİ KORUYUP YÜKSELTMEYİ, İŞİN İFASI SIRASINDA GEREKLİ DİKKAT VE ÖZENİ GÖSTERMEYİ, İHTİYAT VE ÖNGÖRÜ İLE HAREKET ETMEYİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.
9.4. SATICI, SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SÜRESİ DOLMADAN ALICI’YI BİLGİLENDİRMEK VE AÇIKÇA ONAYINI ALMAK SURETİYLE EŞİT KALİTE VE FİYATTA FARKLI BİR ÜRÜN TEDARİK EDEBİLİR.
9.5. SATICI, SİPARİŞ KONUSU ÜRÜN VEYA HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİNİN İMKÂNSIZLAŞMASI HALİNDE SÖZLEŞME KONUSU YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMEZSE, BU DURUMU, ÖĞRENDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 3 GÜN İÇİNDE YAZILI OLARAK TÜKETİCİYE BİLDİRECEĞİNİ, 14 GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE TOPLAM BEDELİ ALICI’YA İADE EDECEĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. 
9.6. ALICI, SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TESLİMATI İÇİN İŞBU SÖZLEŞME’Yİ ELEKTRONİK ORTAMDA TEYİT EDECEĞİNİ, HERHANGİ BİR NEDENLE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BEDELİNİN ÖDENMEMESİ VE/VEYA BANKA KAYITLARINDA İPTAL EDİLMESİ HALİNDE, SATICI’NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERECEĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.
9.7. ALICI, SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ALICI VEYA ALICI’NIN GÖSTERDİĞİ ADRESTEKİ KİŞİ VE/VEYA KURULUŞA TESLİMİNDEN SONRA ALICI'YA AİT KREDİ KARTININ YETKİSİZ KİŞİLERCE HAKSIZ KULLANILMASI SONUCUNDA SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BEDELİNİN İLGİLİ BANKA VEYA FİNANS KURULUŞU TARAFINDAN SATICI'YA ÖDENMEMESİ HALİNDE, ALICI SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ 3 GÜN İÇERİSİNDE NAKLİYE GİDERİ SATICI’YA AİT OLACAK ŞEKİLDE SATICI’YA İADE EDECEĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.
9.8. SATICI, TARAFLARIN İRADESİ DIŞINDA GELİŞEN, ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEMEYEN VE TARAFLARIN BORÇLARINI YERİNE GETİRMESİNİ ENGELLEYİCİ VE/VEYA GECİKTİRİCİ HALLERİN OLUŞMASI GİBİ MÜCBİR SEBEPLER HALLERİ NEDENİ İLE SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SÜRESİ İÇİNDE TESLİM EDEMEZ İSE, DURUMU ALICI'YA BİLDİRECEĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ALICI DA SİPARİŞİN İPTAL EDİLMESİNİ, SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN VARSA EMSALİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ VE/VEYA TESLİMAT SÜRESİNİN ENGELLEYİCİ DURUMUN ORTADAN KALKMASINA KADAR ERTELENMESİNİ SATICI’DAN TALEP ETME HAKKINI HAİZDİR. ALICI TARAFINDAN SİPARİŞİN İPTAL EDİLMESİ HALİNDE ALICI’NIN NAKİT İLE YAPTIĞI ÖDEMELERDE, ÜRÜN TUTARI 14 GÜN İÇİNDE KENDİSİNE NAKDEN VE DEFATEN ÖDENİR. ALICI’NIN KREDİ KARTI İLE YAPTIĞI ÖDEMELERDE İSE, ÜRÜN TUTARI, SİPARİŞİN ALICI TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİNDEN SONRA 14 GÜN İÇERİSİNDE İLGİLİ BANKAYA İADE EDİLİR. ALICI, SATICI TARAFINDAN KREDİ KARTINA İADE EDİLEN TUTARIN BANKA TARAFINDAN ALICI HESABINA YANSITILMASINA İLİŞKİN ORTALAMA SÜRECİN 2 İLE 3 HAFTAYI BULABİLECEĞİNİ, BU TUTARIN BANKAYA İADESİNDEN SONRA ALICI’NIN HESAPLARINA YANSIMASI HALİNİN TAMAMEN BANKA İŞLEM SÜRECİ İLE İLGİLİ OLDUĞUNDAN, ALICI, OLASI GECİKMELER İÇİN SATICI’YI SORUMLU TUTAMAYACAĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.
9.9. SATICININ, ALICI TARAFINDAN SİTEYE KAYIT FORMUNDA BELİRTİLEN VEYA DAHA SONRA KENDİSİ TARAFINDAN GÜNCELLENEN ADRESİ, E-POSTA ADRESİ, SABİT VE MOBİL TELEFON HATLARI VE DİĞER İLETİŞİM BİLGİLERİ ÜZERİNDEN MEKTUP, E-POSTA, SMS, TELEFON GÖRÜŞMESİ VE DİĞER YOLLARLA İLETİŞİM, PAZARLAMA, BİLDİRİM VE DİĞER AMAÇLARLA ALICI’YA ULAŞMA HAKKI BULUNMAKTADIR. ALICI, İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE SATICI’NIN KENDİSİNE YÖNELİK YUKARIDA BELİRTİLEN İLETİŞİM FAALİYETLERİNDE BULUNABİLECEĞİNİ KABUL VE BEYAN ETMEKTEDİR.
9.10. ALICI, SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMETİ TESLİM ALMADAN ÖNCE MUAYENE EDECEK; EZİK, KIRIK, AMBALAJI YIRTILMIŞ VB. HASARLI VE AYIPLI MAL/HİZMETİ KARGO ŞİRKETİNDEN TESLİM ALMAYACAKTIR. TESLİM ALINAN MAL/HİZMETİN HASARSIZ VE SAĞLAM OLDUĞU KABUL EDİLECEKTİR. TESLİMDEN SONRA MAL/HİZMETİN ÖZENLE KORUNMASI BORCU, ALICI’YA AİTTİR. CAYMA HAKKI KULLANILACAKSA MAL/HİZMET KULLANILMAMALIDIR. FATURA İADE EDİLMELİDİR.
9.11. ALICI İLE SİPARİŞ ESNASINDA KULLANILAN KREDİ KARTI HAMİLİNİN AYNI KİŞİ OLMAMASI VEYA ÜRÜNÜN ALICI’YA TESLİMİNDEN EVVEL, SİPARİŞTE KULLANILAN KREDİ KARTINA İLİŞKİN GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLMESİ HALİNDE, SATICI, KREDİ KARTI HAMİLİNE İLİŞKİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ, SİPARİŞTE KULLANILAN KREDİ KARTININ BİR ÖNCEKİ AYA AİT EKSTRESİNİ YAHUT KART HAMİLİNİN BANKASINDAN KREDİ KARTININ KENDİSİNE AİT OLDUĞUNA İLİŞKİN YAZIYI İBRAZ ETMESİNİ ALICI’DAN TALEP EDEBİLİR. ALICI’NIN TALEBE KONU BİLGİ/BELGELERİ TEMİN ETMESİNE KADAR GEÇECEK SÜREDE SİPARİŞ DONDURULACAK OLUP, MEZKUR TALEPLERİN 24 SAAT İÇERİSİNDE KARŞILANMAMASI HALİNDE İSE SATICI, SİPARİŞİ İPTAL ETME HAKKINI HAİZDİR.
9.12. ALICI, SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİNE ÜYE OLURKEN VERDİĞİ KİŞİSEL VE DİĞER SAİR BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU, SATICI’NIN BU BİLGİLERİN GERÇEĞE AYKIRILIĞI NEDENİYLE UĞRAYACAĞI TÜM ZARARLARI, SATICI’NIN İLK BİLDİRİMİ ÜZERİNE DERHAL, NAKDEN VE DEFATEN TAZMİN EDECEĞİNİ BEYAN VE TAAHHÜT EDER.
9.13. ALICI, SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİNİ KULLANIRKEN YASAL MEVZUAT HÜKÜMLERİNE RİAYET ETMEYİ VE BUNLARI İHLAL ETMEMEYİ BAŞTAN KABUL VE TAAHHÜT EDER. AKSİ TAKDİRDE, DOĞACAK TÜM HUKUKİ VE CEZAİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAMAMEN VE MÜNHASIRAN ALICI’YI BAĞLAYACAKTIR.
9.14. ALICI, SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE KAMU DÜZENİNİ BOZUCU, GENEL AHLAKA AYKIRI, BAŞKALARINI RAHATSIZ VE TACİZ EDİCİ ŞEKİLDE, YASALARA AYKIRI BİR AMAÇ İÇİN, BAŞKALARININ MADDİ VE MANEVİ HAKLARINA TECAVÜZ EDECEK ŞEKİLDE KULLANAMAZ. AYRICA, ÜYE BAŞKALARININ HİZMETLERİ KULLANMASINI ÖNLEYİCİ VEYA ZORLAŞTIRICI FAALİYET (SPAM, VİRUS, TRUVA ATI, VB.) İŞLEMLERDE BULUNAMAZ.
9.15. SATICI’YA AİT İNTERNET SİTESİNİN ÜZERİNDEN, SATICI’NIN KENDİ KONTROLÜNDE OLMAYAN VE/VEYA BAŞKACA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SAHİP OLDUĞU VE/VEYA İŞLETTİĞİ BAŞKA WEB SİTELERİNE VE/VEYA BAŞKA İÇERİKLERE LİNK VERİLEBİLİR. BU LİNKLER ALICI’YA YÖNLENME KOLAYLIĞI SAĞLAMAK AMACIYLA KONMUŞ OLUP HERHANGİ BİR WEB SİTESİNİ VEYA O SİTEYİ İŞLETEN KİŞİYİ DESTEKLEMEMEKTE VE LİNK VERİLEN WEB SİTESİNİN İÇERDİĞİ BİLGİLERE YÖNELİK HERHANGİ BİR GARANTİ NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.
9.16. İŞBU SÖZLEŞME İÇERİSİNDE SAYILAN MADDELERDEN BİR YA DA BİRKAÇINI İHLAL EDEN ÜYE İŞBU İHLAL NEDENİYLE CEZAİ VE HUKUKİ OLARAK ŞAHSEN SORUMLU OLUP, SATICI’YI BU İHLALLERİN HUKUKİ VE CEZAİ SONUÇLARINDAN ARİ TUTACAKTIR. AYRICA; İŞBU İHLAL NEDENİYLE, OLAYIN HUKUK ALANINA İNTİKAL ETTİRİLMESİ HALİNDE, SATICI’NIN ÜYEYE KARŞI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNE UYULMAMASINDAN DOLAYI TAZMİNAT TALEBİNDE BULUNMA HAKKI SAKLIDIR.
10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; MESAFELİ SÖZLEŞMENİN MAL SATIŞINA İLİŞKİN OLMASI DURUMUNDA, ÜRÜNÜN KENDİSİNE VEYA GÖSTERDİĞİ ADRESTEKİ KİŞİ/KURULUŞA TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 14 (ON DÖRT) GÜN İÇERİSİNDE, SATICI’YA BİLDİRMEK ŞARTIYLA HİÇBİR HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK ÜSTLENMEKSİZİN VE HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERMEKSİZİN MALI REDDEDEREK SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKINI KULLANABİLİR. HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE İSE, BU SÜRE SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN BAŞLAR. CAYMA HAKKI SÜRESİ SONA ERMEDEN ÖNCE, TÜKETİCİNİN ONAYI İLE HİZMETİN İFASINA BAŞLANAN HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ. CAYMA HAKKININ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN MASRAFLAR SATICI’ YA AİTTİR. ALICI, İŞ BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE, CAYMA HAKKI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ PEŞİNEN KABUL EDER.
10.2. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI İÇİN 14 (ONDÖRT) GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE SATICI' YA İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA, FAKS VEYA EPOSTA İLE YAZILI BİLDİRİMDE BULUNULMASI VE ÜRÜNÜN İŞBU SÖZLEŞMEDE DÜZENLENEN "CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER" HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KULLANILMAMIŞ OLMASI ŞARTTIR. BU HAKKIN KULLANILMASI HALİNDE, 
A) 3. KİŞİYE VEYA ALICI’ YA TESLİM EDİLEN ÜRÜNÜN FATURASI, (İADE EDİLMEK İSTENEN ÜRÜNÜN FATURASI KURUMSAL İSE, İADE EDERKEN KURUMUN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU İADE FATURASI İLE BİRLİKTE GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR. FATURASI KURUMLAR ADINA DÜZENLENEN SİPARİŞ İADELERİ İADE FATURASI KESİLMEDİĞİ TAKDİRDE TAMAMLANAMAYACAKTIR.)
B) İADE FORMU,
C) İADE EDİLECEK ÜRÜNLERİN KUTUSU, AMBALAJI, VARSA STANDART AKSESUARLARI İLE BİRLİKTE EKSİKSİZ VE HASARSIZ OLARAK TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
D) SATICI, CAYMA BİLDİRİMİNİN KENDİSİNE ULAŞMASINDAN İTİBAREN EN GEÇ 10 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE TOPLAM BEDELİ VE ALICI’YI BORÇ ALTINA SOKAN BELGELERİ ALICI’ YA İADE ETMEK VE 20 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE MALI İADE ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.
E) ALICI’ NIN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN BİR NEDENLE MALIN DEĞERİNDE BİR AZALMA OLURSA VEYA İADE İMKÂNSIZLAŞIRSA ALICI KUSURU ORANINDA SATICI’ NIN ZARARLARINI TAZMİN ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. ANCAK CAYMA HAKKI SÜRESİ İÇİNDE MALIN VEYA ÜRÜNÜN USULÜNE UYGUN KULLANILMASI SEBEBİYLE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİK VE BOZULMALARDAN ALICI SORUMLU DEĞİLDİR. 
F) CAYMA HAKKININ KULLANILMASI NEDENİYLE SATICI TARAFINDAN DÜZENLENEN KAMPANYA LİMİT TUTARININ ALTINA DÜŞÜLMESİ HALİNDE KAMPANYA KAPSAMINDA FAYDALANILAN İNDİRİM MİKTARI İPTAL EDİLİR.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’NIN İSTEĞİ VEYA AÇIKÇA KİŞİSEL İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN VE GERİ GÖNDERİLMEYE MÜSAİT OLMAYAN, İÇ GİYİM ALT PARÇALARI, MAYO VE BİKİNİ ALTLARI, MAKYAJ MALZEMELERİ, TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER, ÇABUK BOZULMA TEHLİKESİ OLAN VEYA SON KULLANMA TARİHİ GEÇME İHTİMALİ OLAN MALLAR, ALICI’YA TESLİM EDİLMESİNİN ARDINDAN ALICI TARAFINDAN AMBALAJI AÇILDIĞI TAKDİRDE İADE EDİLMESİ SAĞLIK VE HİJYEN AÇISINDAN UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER, TESLİM EDİLDİKTEN SONRA BAŞKA ÜRÜNLERLE KARIŞAN VE DOĞASI GEREĞİ AYRIŞTIRILMASI MÜMKÜN OLMAYAN ÜRÜNLER, ABONELİK SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SAĞLANANLAR DIŞINDA, GAZETE VE DERGİ GİBİ SÜRELİ YAYINLARA İLİŞKİN MALLAR, ELEKTRONİK ORTAMDA ANINDA İFA EDİLEN HİZMETLER VEYA TÜKETİCİYE ANINDA TESLİM EDİLEN GAYRİMADDİ MALLAR, İLE SES VEYA GÖRÜNTÜ KAYITLARININ, KİTAP, DİJİTAL İÇERİK, YAZILIM PROGRAMLARININ, VERİ KAYDEDEBİLME VE VERİ DEPOLAMA CİHAZLARININ,  BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİNİN, AMBALAJININ ALICI TARAFINDAN AÇILMIŞ OLMASI HALİNDE İADESİ YÖNETMELİK GEREĞİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. AYRICA CAYMA HAKKI SÜRESİ SONA ERMEDEN ÖNCE, TÜKETİCİNİN ONAYI İLE İFASINA BAŞLANAN HİZMETLERE İLİŞKİN CAYMA HAKKININ KULLANILMASI DA YÖNETMELİK GEREĞİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ, İÇ GİYİM ÜRÜNLERİ, MAYO, BİKİNİ, KİTAP, KOPYALANABİLİR YAZILIM VE PROGRAMLAR, DVD, VCD, CD VE KASETLER İLE KIRTASİYE SARF MALZEMELERİ (TONER, KARTUŞ, ŞERİT VB.) İADE EDİLEBİLMESİ İÇİN AMBALAJLARININ AÇILMAMIŞ, DENENMEMİŞ, BOZULMAMIŞ VE KULLANILMAMIŞ OLMALARI GEREKİR. 
 
 
12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ÖDEME İŞLEMLERİNİ  KREDİ KARTI İLE YAPTIĞI DURUMDA TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ TAKDİRDE, KART SAHİBİ BANKA İLE ARASINDAKİ KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE FAİZ ÖDEYECEĞİNİ VE BANKAYA KARŞI SORUMLU OLACAĞINI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. BU DURUMDA İLGİLİ BANKA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURABİLİR; DOĞACAK MASRAFLARI VE VEKÂLET ÜCRETİNİ ALICI’DAN TALEP EDEBİLİR VE HER KOŞULDA ALICI’NIN BORCUNDAN DOLAYI TEMERRÜDE DÜŞMESİ HALİNDE, ALICI, BORCUN GECİKMELİ İFASINDAN DOLAYI SATICI’NIN UĞRADIĞI ZARAR VE ZİYANINI ÖDEYECEĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER
13. YETKİLİ MAHKEME
İŞBU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ŞİKAYET VE İTİRAZLAR, AŞAĞIDAKİ KANUNDA BELİRTİLEN PARASAL SINIRLAR DÂHİLİNDE TÜKETİCİNİN YERLEŞİM YERİNİN BULUNDUĞU VEYA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN YAPILDIĞI YERDEKİ TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE VEYA TÜKETİCİ MAHKEMESİNE YAPILACAKTIR. PARASAL SINIRA İLİŞKİN BİLGİLER AŞAĞIDADIR:
01/01/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 2017 YILI İÇİN TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPILACAK BAŞVURULARDA DEĞERİ:
A) 2.400 (İKİ BİN DÖRT YÜZ) TÜRK LİRASININ ALTINDA BULUNAN UYUŞMAZLIKLARDA İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ,
B) BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE OLAN İLLERDE 2.400 (İKİ BİN DÖRT YÜZ) TÜRK LİRASI İLE 3.610 (ÜÇ BİN ALTI YÜZ ON) TÜRK LİRASI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ,
C) BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE OLMAYAN İLLERİN MERKEZLERİNDE 3.610 (ÜÇ BİN ALTI YÜZ ON) TÜRK LİRASININ ALTINDA BULUNAN UYUŞMAZLIKLARDA İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ,
Ç) BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE OLMAYAN İLLERE BAĞLI İLÇELERDE 2.400 (İKİ BİN DÖRT YÜZ) TÜRK LİRASI İLE 3.610 (ÜÇ BİN ALTI YÜZ ON) TÜRK LİRASI ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA İL TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ GÖREVLİ KILINMIŞLARDIR.
İŞBU SÖZLEŞME TİCARİ AMAÇLARLA YAPILMAKTADIR.
14. YÜRÜRLÜK
ALICI, SİTE ÜZERİNDEN VERDİĞİ SİPARİŞE AİT ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNDE İŞBU SÖZLEŞMENİN TÜM ŞARTLARINI KABUL ETMİŞ SAYILIR. SATICI, SİPARİŞİN GERÇEKLEŞMESİ ÖNCESİNDE İŞBU SÖZLEŞMENİN SİTEDE ALICI TARAFINDAN OKUNUP KABUL EDİLDİĞİNE DAİR ONAY ALACAK ŞEKİLDE GEREKLİ YAZILIMSAL DÜZENLEMELERİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Whatsapp Destek Hattı
Mesaj Göndermek İçin Tıklayınız!